İHRACAT

İhracatla büyüyen siz, sizinle büyüyen Türkiye

KOBİ DTGM olarak öncelikli misyonumuz firmanız ve ürünlerinizin global pazara açılmasını sağlamak ve pazar payınızı artırmaktır. Ürünleriniz hakkında pazar araştırması yapılıp hangi bölgelerde rekabet edebileceğiniz size raporlar hâlinde sunularak global pastadan nasıl bir pay alabileceğiniz uzman kadromuz tarafından değerlendirilmektedir.

Çağımızın iletişim anlamında getirdiği yenilik ve kolaylıklar ticaret açısından rekabeti artırıcı unsurlar olmuş ve iletişim araçlarını doğru ve etkin bir şekilde kullanabilen firmalar bu iletişim yarışında her zaman bir adım önde yer almıştır. Bu yüzden firmanızın internet ortamındaki temsili büyük önem taşımaktadır. Bu konuda yıllardır bu alanda faaliyet gösteren KOBİ DTGM'ye güvenebilirsiniz.

Ürünleriniz için gelecek olan talep ve teklifler değerlendirilip derhâl tarafınıza iletilecektir. Müşterileriniz ile aranızdaki iletişim son aşamaya kadar alanında uzman çalışanlarımız tarafından sağlanacaktır. Müşteri ile anlaşmanız durumunda ihraç edilecek ürünler müşteriye ulaşıncaya dek tüm süreç dış ticaret mevzuatı konusunda uzman personelimiz tarafından hassasiyetle takip edilecek ve bu işlemlerin firmanız açısından en uygun maliyetlerle yapılması sağlanacaktır.

Firmanızın ihtiyaç duyacağı lojistik hizmetler en düşük maliyetle gerçekleştirilecek ve bu konuda size destek ve yönlendirmelerde bulunulacaktır. Gümrük işlemleri için de size alanında uzman müşavirler önerilecek ya da talep hâlinde gümrük işlemlerinizin takibatı bizzat yapılacaktır. Dünya çapında gerçekleşecek sektörel fuarlarla ilgili araştırmalar yapılıp tarafınıza bildirilecektir. Hizmetlerimizin karşılığı faturalandırılarak bu bedelin şirketinizde gider olarak gösterilmesi sağlanacaktır. Böylece dış ticaret birimi için personel giderlerinizi asgariye indirmiş olacaksınız.